Privacy

Achmea respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Achmea B.V. (inclusief alle Achmea-bedrijven) handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Wij hebben de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van de autoriteit persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De meldingen staan vermeld onder ‘Melden’, ‘Meldingenregister’, en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘Achmea’ in. Verder volgt Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: https://www.verzekeraars.nl. Onder publicaties/gedragscodes/gedragscodes verzekeraars.


Cookies

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, blijven zij gedurende vijf jaar in uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.


Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Achmea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Achmea waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen over privacy

Voor meer informatie over dit onderwerp, lees de veelgestelde vraag over privacy. Voor verdere vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van Achmea via onderstaande adressering.

Postadres:

Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist
E-mail: privacymanager@achmea.nl