Privacy

Uw gegevens in vertrouwde handen

Voor het behandelen van uw letselschade hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals gegevens over uw letsel. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij gebruiken. Ook is dit afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. En de cookie-instellingen die u selecteerde. Vragen wij uw medische gegevens? Dan leggen we uit hoe wij die gebruiken. En wie inzage heeft. 

Wij controleren uw identiteit

Wij vragen u zich te identificeren. Zo weten we zeker dat we informatie delen met de juiste persoon. Wij gebruiken hiervoor iDIN of eHerkenning.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie laten zien die bij u past. u leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiestatement.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • uw schade te behandelen en vast te stellen
 • fraude tegen te gaan en fraudegevallen af te handelen
 • een uitbetaalde schade te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is
 • de veiligheid en integriteit van ons en van de financiële sector te beschermen
  Bijvoorbeeld om terrorisme, witwassen en fraude te bestrijden en te voorkomen
 • te voldoen aan de wettelijke eisen om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden
 • de integriteit, stabiliteit en veiligheid van de systemen te testen waarmee wij uw persoonsgegevens verwerken
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben

Registers voor belangen van klanten, van ons en andere financiële instellingen

We verwerken uw persoonsgegevens voor de bescherming van de belangen van:

 • klanten
 • Achmea en haar medewerkers 
 • andere financiële instellingen

Soms zijn dit ook strafrechtelijke gegevens. De persoonsgegevens zijn nodig om risico's te verminderen. En het voorkomen en bestrijden van fraude. Daarom houdt Achmea een Gebeurtenissenadministratie. De afdeling Speciale Zaken kan de persoonsgegevens uit de Gebeurtenissenadministratie in een Intern Verwijzingsregister (IVR) zetten. Voldoet een gebeurtenis aan de afspraken uit het Protocol Incidenten waarschuwingssysteeem Financiële Instellingen (PIFI)? Dan zet Achmea de persoonsgegevens die hiervoor belangrijk zijn in een Incidentenregister (IR). Als het nodig is ook in het Extern Verwijzigingsregister (EVR).

We kunnen door deze registers controleren:

 • of u ooit fraudeerde of dit heeft geprobeerd
 • of er eerder een aanvraag van u is afgewezen of een polis is opgezegd

U krijgt een bericht als uw gegevens in 1 van de registers worden gezet. Meestal krijgt u bericht voordat uw gegevens in de registers komen. U krijgt geen bericht als dit het onderzoek in de weg zit. U krijgt dan na afloop van het onderzoek bericht als we uw gegevens in 1 van de registers zetten.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en -e-mails die wij sturen en van u ontvangen
 • telefoongesprekken en chats
 • wat u op onze websites doet en bekijkt

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Bijvoorbeeld van uw advocaat. In een fraude (persoonlijk) onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken van camerabeelden of gegevens die wij over u op internet vinden. Soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet.
Soms geven wij uw gegevens door. Wij kunnen bijvoorbeeld noodzakelijke persoonsgegevens geven aan derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • andere merken van Achmea.
 • onze zakelijke partners, zoals expertisebureau's
 • Belastingdienst.
 • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS).
  CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico's beheersen en fraude voorkomen en waarborgen we de veiligheid en integriteit van de financiële sector.
 • Extern Verwijzings Register (EVR, via Stichting CIS). Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Toezichthouders, zoals AFM, DNB, ACM en AP wanneer dat in individuele gevallen noodzakelijk is (bijvoorbeeld onderzoek door toezichthouders)

De complete lijst vindt u hier.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Sturen wij vertrouwelijke informatie per e-mail? Dan zorgen we ervoor dat dit veilig gebeurt.
Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten. Via Responsible Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen wij maatregelen nemen. We werken samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw bankgegevens
 • uw medische gegevens

Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor we deze mogen hergebruiken. Of zolang verplicht is voor de wet. Hebben we de gegevens niet langer nodig voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement? Dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor:

 • juridische procedures
 • historisch of wetenschappelijk onderzoek
 • statistische doeleinden

Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen dan niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico's, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen
 • uw gegevens laten verwijderen. het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. U mag bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen
 • Uw toestemming stoppen. Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer
 • uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

We kunnen niet altijd meewerken aan uw verzoek. We nemen contact met u op wanneer dat zo is. Of als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een e-mail of een brief. Wij moeten uw identiteit kunnen vaststellen om ervoor te zorgen dat we de gegevens van de juiste persoon gebruiken. Dit kunnen we doen met:

 • klant- of polisnummers
 • geboortedatum
 • naam- adres- woonplaatsgegevens

Geef deze gegevens door wanneer u van uw rechten gebruik wil maken. We kunnen u vragen om een kopie van uw paspoort of ID-kaart als we uw identiteit niet kunnen vaststellen aan de hand van de gegevens die we hebben. We kunnen dit ook vragen als het gaat om zeer gevoelige gegevens. Zoals over uw gezondheid. Maak alstublieft uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar als we uw vragen om een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Wij reageren binnen 1 maand na ontvangst van uw bericht.
U mailt naar avgloket@achmea.nl
Een brief stuurt u naar: 

Achmea Personenschade
AVG-loket
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

 

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance 7 Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of de regels. Of als wij nieuw producten of diensten ontwikkelen. U vindt op onze website altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 12 september 2023.