Vrouw donker haar kijkt kijker aan is in overleg met man op kantoor

Hulp na een ongeval

Samen helpen we uw cliënt na een ongeval

Wederzijdse verwachtingen bij juridische hulp

U biedt juridische hulp na een ongeval. 

Wij vergoeden redelijke buitengerechtelijke kosten

U brengt voor uw werk waarschijnlijk buitengerechtelijke kosten in rekening bij uw cliënt. Deze kosten zijn onderdeel van de schade van uw cliënt. Wij vergoeden deze kosten als ze redelijk zijn en wij hiervoor als verzekeraar aan te spreken zijn. 

Wat zijn redelijke buitengerechtelijke kosten?

Wij toetsen bij het beoordelen van de redelijkheid van buitengerechtelijke kosten (BGK) aan de maatstaf van art. 6:96 lid 2 BW. Daarbij gebruiken wij de in de rechtspraak ontwikkelde uitgangspunten. Wij kijken daarnaast naar:
 • De relatie tussen deskundigheid & ervaring en het uurtarief dat u met uw cliënt afsprak;
 • De verhouding tussen de buitengerechtelijke kosten & hoe groot geleden + nog te lijden schade is;
 • Of wij bepaald werk van u vroegen;
 • Of er verband is tussen uw hoeveelheid werk en onze opstelling in de schadebehandeling;
 • De opstelling van u en uw cliënt in de schaderegeling;
 • Uw werk zorgt voor een positieve bijdrage aan het regelen van de schade;
 • Bij licht letsel is schade eenvoudig vast te stellen: uw werk is kortdurend en overzichtelijk.
 • Bij zwaarder letsel is de schade moeilijker vast te stellen: u heeft meer en complexer werk.
 • Of specialistische kennis nodig is voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en/of schade;
 • Of er al (voorschot-)betalingen op de BGK aan 1 of meer voorgaande belangenbehartigers zijn gedaan;
 • Of wij uw cliënt voldoende geld gaven voor juridische hulp bij vaststellen schade & aansprakelijkheid.

Vergoeding buitengerechtelijke kosten bij Schadeverzekering Inzittenden (SVI) 

Behandelen we de schade omdat uw cliënt een particuliere SVI verzekering van Avéro Achmea, FBTO, Interpolis of Centraal Beheer heeft? Dan betalen we geen buitengerechtelijke kosten. We vergoeden de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade. U leest meer over de vergoeding van uw kosten in de polisvoorwaarden van FBTO, Avéro, Interpolis of Centraal Beheer.

Wij werken met voorschotbetalingen

Wij beoordelen steeds iedere declaratie op redelijkheid op basis van bovenstaande punten. Maar niet alle factoren zijn inzichtelijk bij het tussentijds beoordelen. Wij werken daarom met voorschotbetalingen.

Bij de eindregeling kijken we naar totale buitengerechtelijke kosten

Treffen we met elkaar een eindregeling? Dan beoordelen we of de omvang van de totale BGK redelijk is. Daarbij houden we rekening met de al eerder betaalde voorschotten. U krijgt een nabetaling als de redelijke kosten hoger zijn dan de voorschotten.

U maakt met uw cliënt afspraken over uw werk

Vragen over aansprakelijkheid & schade spelen bij het behandelen van personenschadezaken een rol. In het algemeen geldt dat voor het beantwoorden van die vragen het inschakelen van een belangenbehartiger redelijk is. U heeft als belangenbehartiger een grote mate van vrijheid bij het bepalen welk werk u voor uw cliënt doet. Wij verwachten dat u met uw cliënt afspraken maakt over uw werk. Wat u precies doet voor uw cliënt en wat dit kost. En welke kosten er eventueel bijkomen.

Uw declaraties staan op naam van uw cliënt

Uw cliënt is uw opdrachtgever omdat deze u vroeg zijn belangen te behartigen. Uw declaratie staat daarom op naam van uw cliënt. U kunt uw declaratie wel rechtstreeks bij ons indienen.

Bij uw declaratie zit een specificatie van uw werk

Wij hebben een specificatie nodig van de tijd die u aan de zaak heeft gewerkt. Zo kunnen we de redelijkheid van de kosten beoordelen. Ontbreekt een specificatie? Dan krijgt u een verzoek om deze alsnog op te sturen. Wij ontvangen graag het volgende: 
 • een omschrijving van uw activiteiten waaruit blijkt waar het betrekking op heeft;
 • vermelding bij in- en uitgaande berichten waar het over ging & wie afzender of ontvanger was;
 • wie binnen uw kantoor daadwerkelijk de activiteit deed, kantoor-ondersteunend personeel nemen vaak administratieve taken op zich.

Vermeld alstublieft altijd ons kenmerk

Het kenmerk begint met QS. Zo kunnen we u sneller helpen.

Vragen? Bel ons gerust

Naar contactgegevens

Veilig informatie delen Inloggen Mijn Situatie