Psychische klachten

Smartengeld als vergoeding voor ongemak

Een ongeluk meemaken is ingrijpend. Smartengeld is een vergoeding voor schade die niet in geld is uit te drukken. We doen ons best dit zo goed mogelijk te bepalen. We kijken daarvoor naar:
 • Welke verwondingen heeft u opgelopen door het ongeval.
 • Welk effect heeft het ongeval op uw leven.
 • Hoelang duurt uw herstel en wordt u helemaal beter.
Bedroefde vrouw krijgt hulp

Hoeveel smartengeld krijg ik?

Hoeveel smartengeld u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Elke situatie is uniek. U leest hier wat meespeelt bij de berekening van de vergoeding. Er zijn 2 soorten smartengeld. Voor uzelf en voor naasten:
 • hoe erg u gewond raakte bij het ongeval;
 • hoe lang u last had van de verwondingen;
 • of u opgenomen bent in het ziekenhuis;
 • of u tijdelijk niet kon werken;
 • uw persoonlijke omstandigheden: wat waren de gevolgen van het ongeluk op uw leven?

Wanneer krijg ik affectieschade?

Een vergoeding voor affectieschade kan alleen als er zeer ernstige verwondingen zijn met blijvende gevolgen. Of bij overlijden. Niet iedere naaste kan een vergoeding krijgen. U komt als naaste of nabestaande in aanmerking als: 
 • partner (echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel);
 • ouder (ook stiefouder);
 • kind of pleegkind;
 • zorgrelatie (als u kunt laten zien dat er sprake is van een hechte relatie).

Moet ik belasting betalen over smartengeld?

Heeft u smartengeld ontvangen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om het niet te mee te tellen als vermogen. Het smartengeld is dan zogeheten 'bijzonder vermogen', dan wordt het niet meegeteld voor box 3. U kunt de Belasting vragen het niet mee te laten tellen voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.