Ik kan niet werken

Vergoeding voor gemiste inkomsten

Kunt u tijdelijk minder werken door uw ongeval? Of kunt u helemaal niet meer werken? Dan krijgt u een vergoeding voor de schade die u door het ongeval heeft. Wat kunt u doen?
 • Verzamel een overzicht van gemiste inkomsten
 • Bewaar facturen (zzp'er) of loonstroken (werknemer)
 • Geef door welke andere vergoedingen u krijgt door het ongeval (Ziektewet/WW/WIA)
Man met bril en helm en veiligheidsjas

Hoeveel vergoeding krijg ik na een ongeval?

Voor het vaststellen van de schade kijken we altijd naar uw persoonlijke omstandigheden. Er is niet 1 standaard formule om de schade te berekenen. We kunnen wél aangeven wat belangrijk is voor het bepalen van de schade.
 • Hoeveel geld verliest u als u niet werkt
 • Bent u zelfstandige of werkt u in loondienst
 • Of u even niet meer kunt werken of dat de schade blijvend is
 • Of u ander werk kunt doen
 • Wat was het netto-inkomen dat u had vóór het ongeval?
 • Wat zijn de vergoedingen/uitkeringen die u krijgt met het ongeval? 

Uitkeringen/vergoedingen na een ongeval

U krijgt door het ongeval misschien uitkeringen/vergoedingen. Zoals vanuit:
 • Ziektewet;
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkloosheidswet
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Transitievergoeding (als u tijdens ziekte uit dienst gaat)

Uw schade is het verschil tussen zonder en met ongeval

Het netto-inkomen vóór het ongeval is dus van belang. Maar we kijken ook hoe uw leven eruit zou hebben gezien zonder ongeval. En vooral: wat zijn uw mogelijkheden na het ongeval?

Vergoeding van wachtdagen

Wachtdagen zijn de eerste ziektedagen (maximaal 2) waarop u geen loon ontvangt. Heeft u wachtdagen? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 
 • Hoeveel uur u gemiddeld werkte voor het ongeval;
 • Hoeveel u had kunnen werken na het ongeval (als u niet ziek was geweest).
 • Geef uw ziekmelding door aan het UWV
 • Meld het ook bij ons als wij de aansprakelijke verzekeraar zijn

Gevolgen box 3

We houden bij de vergoeding rekening met mogelijke gevolgen voor de belasting die u betaalt over uw vermogen in box 3.