Medisch advies

Regels voor opvragen medische informatie

Soms is het nodig om medische informatie op te vragen voor het vaststellen van de schade. Dat doen wij zeer zorgvuldig. We hebben uw toestemming nodig voor het opvragen en gebruiken van uw medische informatie.
  • u geeft toestemming voor het opvragen van de informatie.
  • een medisch adviseur (een arts) vraagt de informatie op bij uw zorgverleners.
  • een medisch adviseur beoordeelt de informatie.
Man met gebroken been op bank

Wat zijn regels voor opvragen medisch advies?

We gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens. We houden ons daarbij aan de geldende wetgeving (AVG en BIG) en de regels die verzekeraars afspraken (Medische paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade).
  • welk letsel heeft u door het ongeval gekregen.
  • wat zijn uw lichamelijke/psychische klachten die door het ongeval ontstonden.
  • hebben uw klachten invloed op uw mogelijkheid om te werken.
U ontvangt dit formulier van ons. Heeft u het formulier ingevuld en ondertekend teruggestuurd? Dan vraagt de medisch adviseur de nodige informatie op. Hij of zij doet dat alleen bij die zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts, specialist, fysiotherapeut, psycholoog of therapeut) waarvoor u toestemming gaf. Uw toestemming geldt alleen voor de informatie die in de machtiging staat. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.
  • Heeft u geen juridische hulp? Dan vraagt de medisch adviseur de medische informatie over u op. U geeft daar eerst toestemming voor.
  • Heeft u wel juridische hulp? Dan schakelt die vaak een medisch adviseur in. Of hij of zij vraagt de medische informatie zelf op. U geeft dan toestemming aan hen om uw medische informatie op te vragen. En u geeft uw artsen toestemming dat zij uw medische informatie aan hen mogen geven.
  • Heeft u juridische hulp? Dan kunnen we ook 1 gezamenlijke medisch adviseur inschakelen. Deze medisch adviseur adviseert tegelijk beide partijen: u & uw juridische hulp en ons als verzekeraar.
Soms vraagt de medisch adviseur een specialist. Bijvoorbeeld als er speciale medische kennis nodig is voor het advies. De medisch adviseur verwerkt alleen medische informatie in het advies die voor het belang is van het afhandelen van de schade. 
Soms is er aanvullende informatie nodig voor de beoordeling van uw schade. De medisch adviseur neemt die informatie dan op in het advies. Hiervoor gelden voorwaarden. U leest deze voorwaarden in de Gedragscode Behandeling Letselschade (paragraaf 3.6.4).
U kunt deze informatie op elk moment bij ons of uw juridische hulp opvragen. Zo weet u altijd waar uw medische informatie is. 

Rechten en plichten Regels medisch advies

Afspraken medische informatie - Letselschade Raad