Wie helpen u?

U kunt met verschillende mensen te maken krijgen:

Wie helpen u

Uw behandelaar

Dit is uw contactpersoon. Hij neemt regelmatig contact met u op over uw situatie, uw schade en uw genezing. Hij zorgt dat u steeds op de hoogte blijft van wat er gebeurt. Heeft u vragen of verandert uw situatie? Dan kunt u met hem bellen.

Een schaderegelaar

Wij kunnen besluiten dat het handiger is om u te bezoeken in plaats van bellen. De persoon die dan bij u thuis komt is een ‘schaderegelaar’. Hij helpt u met het regelen van uw schade.

Een arbeidsdeskundige

Kunt u niet alles meer doen wat u wel gewend was om te doen? Dan komt er een arbeidsdeskundige bij u langs. Hij helpt u om terug te kunnen naar uw oude situatie. Of hij zoekt samen met u naar een situatie die wel mogelijk is.

Een medisch adviseur

Een medisch adviseur is een arts. Hij is de enige persoon die uw medische informatie kan inzien. Dit kan hij alleen nadat u hiermee akkoord gaat. Uw behandelaar kan hem vragen om uw medische informatie te beoordelen. Hierna kan de medisch adviseur een advies geven over uw behandeling. Heeft hij nog niet genoeg informatie? Dan kan hij u vragen om een onderzoek te doen.

Uw belangenbehartiger

Heeft of wilt u een belangenbehartiger? Dan verandert het contact tussen u en ons. Alles gaat dan namelijk via uw belangenbehartiger. Uw behandelaar mag u dus niet meer bellen om u op de hoogte te houden van wat er gebeurt.


Zoekt u een belangenbehartiger? Dan geven wij u graag een paar adviezen:
  • Maak duidelijke afspraken over de kosten van uw belangenbehartiger. Soms betalen wij deze kosten, maar niet altijd. Voorkom dat u achteraf voor verrassingen staat.
  • Kies alleen voor een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in letselschade.
  • Controleer altijd of de belangenbehartiger is aangesloten bij een keurmerk. Op de website van De Letselschade Raad en Slachtofferhulp Nederland vindt u hier meer informatie over.