Uw vergoeding

Wie betaalt de kosten van uw schade? Dit is altijd degene die aansprakelijk is voor uw schade. Of de verzekeraar van deze persoon.

U krijgt een vergoeding in 2 situaties:

 • U heeft letsel door een ongeluk. Iemand anders is aansprakelijk. De ander heeft een WA-verzekering bij 1 van de Achmea-verzekeringsmerken. U krijgt dan een vergoeding van ons zoals in de wet staat beschreven.
 • U heeft letsel door een verkeersongeluk. De eigenaar van het voertuig heeft een Schadeverzekering Inzittenden bij 1 van de Achmea- verzekeringsmerken. U krijgt dan een vergoeding van ons volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering.


U hoort zo snel mogelijk van ons wie aansprakelijk is

Wij onderzoeken wie aansprakelijk is. Wij bepalen dit door bijvoorbeeld te kijken naar de oorzaak van het ongeluk. Soms weten we niet direct wie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als we moeten wachten op informatie van de politie of van getuigen. Weten we niet snel wie aansprakelijk is? Dan leggen we u altijd uit waarom. En we houden u steeds op de hoogte.

Wat als u zelf (voor een deel) aansprakelijk bent?
Het kan zijn dat uw schade uw eigen schuld is. Of voor een deel uw eigen schuld. Bijvoorbeeld als u geen autogordel droeg tijdens een auto-ongeluk. Dit heeft gevolgen voor uw vergoeding. U krijgt dan minder of geen vergoeding.

Wat als u én de andere partij allebei aansprakelijk zijn?
Het kan zijn dat u allebei aansprakelijk bent. Dan vergoeden wij alleen het deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is.

Uw vergoeding hangt af van uw situatie en uw letsel

U kunt een vergoeding krijgen voor de volgende zaken:
 • Elke dag dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum bent.
 • Uw reiskosten van en naar de plek waar u behandeld wordt.
 • Mantelzorg.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Ziektekosten waarvoor u niet verzekerd bent.
 • Inkomen dat u mist doordat u niet of minder werkt.
 • De kosten van uw belangenbehartiger.
 • Smartengeld. Dit kunt u krijgen voor het emotionele leed dat u heeft door het ongeluk.

Tip: houd goed bij welke kosten u maakt. Bewaar de bon van bedragen boven € 250,-.


Wij houden ons aan de volgende afspraken

 • Wij betalen de standaard bedragen die zijn afgesproken met De Letselschade Raad. Voor uw reiskosten krijgt u bijvoorbeeld een vast bedrag per kilometer.
 • Weten we nog niet hoeveel schade u heeft? Maar heeft u al wel kosten? Dan kunt u een voorschot krijgen.
 • Uw totale schade en vergoeding staat pas vast vanaf de ‘eindsituatie’. Dit is het moment waarop u helemaal beter bent. Of het moment dat uw situatie niet beter of slechter wordt.


Wij gaan ervan uit dat we u kunnen vertrouwen

Maar we letten wel op fraude. Denken we dat u fraude pleegt? Dan starten wij een (persoonlijk) onderzoek. Wij houden ons altijd aan de Gedragscode Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.