Over Achmea en Achmea Personenschade


Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland

Achmea heeft meerdere verzekeringsmerken:

Avéro Logo
Centraal Beheer Logo
FBTO Logo
Interpolis Logo

Wij houden ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

In deze code staat hoe we letselschade zo goed mogelijk kunnen regelen. Slachtoffers, belangenorganisaties en verzekeraars hebben geholpen om de code op te stellen. U vindt de code op de site van De Letselschade Raad. Dit is een onafhankelijke stichting waarin de belangrijkste partijen binnen de letselschadebranche vertegenwoordigd zijn. Binnen De Letselschade Raad werken deze partijen aan verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken.

Wat is uw mening?

Hebben wij u geholpen na een schade? Dan horen wij graag of u tevreden bent. Daarom kunt u een mail krijgen van een bureau dat uw tevredenheid onderzoekt.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden? Laat het uw behandelaar dan direct weten. Natuurlijk proberen wij uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Vindt u dat wij uw klacht niet goed behandelden? Dan kan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) u helpen:

Postbus 93257
2509 AG Den Haag

(070) 333 8999
www.kifid.nl