Begrippenlijst

Begrip Verklaring
Aansprakelijk Verantwoordelijk voor de gevolgen.
Affectieschade Smartengeld voor naasten en nabestaanden. Symbolische steun om het verdriet te erkennen als u een familielid of naaste verloren heeft. In de wet staan vaste vergoedingen voor bepaalde naasten.
Arbeidsdeskundige of perspectiefcoach Expert op het gebied van beroepen en arbeidsprocessen. De arbeidsdeskundige kan samen met u bekijken welk deel van uw werk of uw opleiding u nog kunt doen. Of met u op zoek naar nieuw werk wat bij u past. Onze perspectiefcoach helpt bij het verkennen van andere, nieuwe kansen en toekomstmogelijkheden.
Arbeidsongeschikt Als u niet meer kunt werken door het ongeluk.
Bedrijfsongeval Een gebeurtenis op het werk of onder werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.
Belangenbehartiger Iemand die voor u opkomt en spreekt. In de wet wordt dit ook wel vertegenwoordiger genoemd. Deze (rechts)persoon kan een advocaat, een rechtsbijstandsverzekeraar, een letselschadebureau of een zelfstandig werkende letselschadespecialist zijn.
Contactpersoon Uw contactpersoon neemt regelmatig contact met u op over uw situatie, uw schade en uw genezing. Hij zorgt dat u steeds op de hoogte blijft van wat er gebeurt. Heeft u vragen of verandert uw situatie? Dan kunt u met hem bellen.
Herstel Beter worden.
Immateriële schade Emotionele en psychische schade. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding voor immateriële schade heet smartengeld.
Inzittendenverzekering Een verzekering voor een vergoeding voor schade aan personen en spullen na een ongeluk.
Letselschadebehandelaar Degene die voor Achmea Personenschade contact met u heeft.
Letsel Letsel kan uiteenlopen van een kleine verwonding tot langdurige ziekte en invaliditeit door een ongeval.
Letselschade Letsel veroorzaakt door een ongeluk.
Mantelzorg De zorg door familieleden, vrienden, kennissen en buren.
Medisch adviseur De medisch adviseur is een arts. Hij beoordeelt uw medische situatie en adviseert de behandelaar. De medisch adviseur is de enige persoon bij ons die uw medische informatie mag bekijken. Hiervoor vragen wij uw toestemming met een medische machtiging.
Naasten Iemand die dicht bij u staat. Bijvoorbeeld uw partner, ouder of kind.
Nota Bon of rekening.
Ongevallenverzekering Een verzekering voor een vergoeding voor blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeluk.
Rechtsbijstandsverzekering Een verzekering voor juridische hulp.
Revalidatiecentrum Een plek voor medische en sociale zorg om iemand, die door ziekte of letsel te maken heeft met functieverlies, weer zo goed mogelijk te leren functioneren.
Schadeaangifteformulier Formulier waarmee betrokken partijen de situatie van een ongeluk doorgeven.
Schaderegelaar De schaderegelaar heeft persoonlijk contact met u of met uw belangenbehartiger en bespreekt uw situatie, verzamelt informatie en regelt uw schade.
Smartengeld Schadevergoeding voor pijn, verdriet, angsten of depressieve gevoelens na een ongeluk. Smartengeld is een vergoeding voor emotionele en psychische schade en wordt ook wel een vergoeding voor immateriële schade genoemd.
Vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en ons. We leggen hierin afspraken vast over de vergoeding(en). Deze afspraken zijn definitief.
Ziektekosten Kosten voor een medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen voor een medische noodzaak.